Ždáráci dětem

NA KOLE DĚTEM
ŽĎÁRSKÝMI VRCHY

Fantišek Mládek - starosta Města Svratka
Jsem nesmírně rád a současně jsem i hrdý na Svratku, že máme příležitost podpořit tuto charitativní akci. Stali jsme se jedním z partnerských měst a pro nás je to především čest i výzva, jak pomoci nemocným dětem, kdy jíndy? Lidé si mají pomáhat, a o to více, když se jedná o naše děti! Toto je ta pravá příležitost. Jsem otcem pěti dětí, dědou sedmi vnoučat, čekatelem prvního pravnoučete a hrdým starostou městečka Svratky. Nemáme velký rozpočet, ale pomáhali jsme, pomáháme a nadále pomáhat budeme, zastupitelstvo města tuto podporu jednomyslně schválilo.


Michal Šmarda - starosta Nové Město na Moravě
Vždycky jsem moc rád, když vidím lidi, kteří jsou ochotni pomoci druhým a když se u toho navíc mohou všichni pobavit a užít si spoustu legrace. Proto podporuji Na kole dětem Žďárskými vrchy.


Anna Havlíková - starostka Sněžné
Sněžné se rozhodlo podpořit tuto akci, neboť se domníváme, že takovéto dobročinné akce je potřebné a dobré podporovat, je to pro dobrou věc.


Česká televize - pořad Gejzír

Žďárský deník

2. Týdeník 5plus2